.

Μενού

Οι προκλήσεις και οι ανάγκες των φροντιστών.

Yπάρχουν μόνο τέσσερα είδη ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο», σχολιάζει η Rosalynn Carter στο βιβλίο της Helping Yourself Help Others : «Εκείνοι που ήταν φροντιστές · εκείνοι που επί του παρόντος είναι φροντιστές- αυτοί που θα είναι φροντιστές · και εκείνοι που θα χρειαστούν φροντιστές», υπενθυμίζοντάς μας με αυτόν τον τρόπο, ότι όλοι θα εμπλακούμε […]