.

Μενού

Blog

Εξερευνήστε όλα τα άρθρα

Απόσπασμα Βιβλίου
Περιοδικό

Yπάρχουν μόνο τέσσερα είδη ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο», σχολιάζει η Rosalynn Carter στο βιβλίο της Helping Yourself Help Others : «Εκείνοι που ήταν φροντιστές

Βρισκόµαστε σε µια πολύ ξεχωριστή περίοδο στην ιστορία της αγάπης. Ζούµε στην εποχή του ροµαντισµού -του συνήθους υπόπτου για την απογοήτευση που βιώνουµε στην ερωτική

Yπάρχουν μόνο τέσσερα είδη ανθρώπων σε αυτόν τον κόσμο», σχολιάζει η Rosalynn Carter στο βιβλίο της Helping Yourself Help Others : «Εκείνοι που ήταν φροντιστές

Βρισκόµαστε σε µια πολύ ξεχωριστή περίοδο στην ιστορία της αγάπης. Ζούµε στην εποχή του ροµαντισµού -του συνήθους υπόπτου για την απογοήτευση που βιώνουµε στην ερωτική