.

Μενού

Γνωρίζουμε τη new age εκδοχή των ερωτικών μας σχέσεων μέσα από τη ματιά μιας ψυχολόγου

Βρισκόµαστε σε µια πολύ ξεχωριστή περίοδο στην ιστορία της αγάπης. Ζούµε στην εποχή του ροµαντισµού -του συνήθους υπόπτου για την απογοήτευση που βιώνουµε στην ερωτική µας ζωή- αλλά κι ενός επαναπροσδιορισµού της ερωτικής ζωής λόγω πανδηµίας. Από τη µια, ο ροµαντισµός µέσα από τις ταινίες διδάσκει ότι οι υπέροχες ιστορίες αγάπης είναι αδιάφορες αν πάσχουν […]