Γνωρίζουμε τη new age εκδοχή των ερωτικών μας σχέσεων μέσα από τη ματιά μιας ψυχολόγου

Βρισκόµαστε σε µια πολύ ξεχωριστή περίοδο στην ιστορία της αγάπης. Ζούµε στην εποχή του ροµαντισµού -του συνήθους υπόπτου για την απογοήτευση που βιώνουµε στην ερωτική µας ζωή- αλλά κι ενός επαναπροσδιορισµού της ερωτικής ζωής λόγω πανδηµίας. Από τη µια, ο ροµαντισµός µέσα από τις ταινίες διδάσκει ότι οι υπέροχες ιστορίες αγάπης είναι αδιάφορες αν πάσχουν […]