Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία ή 15νθήμερη βάση, ανάλογα με τις ανάγκες του ανθρώπου με τον οποίο δουλεύω.Η διάρκεια της θεραπευτικής συνεδρίας είναι 50 λεπτά, ενώ ο συνολικός αριθμός των συνεδριών κατά άτομο ποικίλει ανάλογα με το είδος και την ένταση των θεμάτων του.