Η ψυχοθεραπευτική μου προσέγγιση είναι μια ενσωμάτωση ψυχοδυναμικών ιδεών, ανθρωποκεντρικής ψυχοθεραπείας και υπαρξιακής ψυχοθεραπείας. Αυτό σημαίνει ότι ενδιαφέρομαι να εξερευνήσω μαζί σας, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον, σκέψεις και συναισθήματα, την αίσθηση του εαυτού σας, τις σχέσεις σας με άλλους ανθρώπους και τη σχέση με τον κόσμο γενικότερα.

Κατά την δική μου προσέγγιση, η ψυχοθεραπεία έχει σχεδιαστεί για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ψυχολογικά συμπτώματα (άγχος, θλίψη, πανικό κ.ο.κ), να επεξεργαστούμε και να ξεπεράσουμε αδυναμίες και δυσκολίες της καθημερινότητας και να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας των συναισθημάτων μας. Ακόμη και όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένο σύμπτωμα, η ανάγκη να επεκτείνουμε τις ικανότητες μας αλλά και την κατανόηση του εαυτού μας διεισδύοντας στα πιο απόκρυφα κομμάτια της ψυχής μας, αποτελούν ισχυρά κίνητρα για να εμπλακεί ένα άτομο σε μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία.